www debsecond org

www debsecond org

เมนู

หน้าแรก

27 Jul 2022

ขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม
พระราชวัชราภรณ์ ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
พระพรหมบัณฑิต
พระพรหมบัณฑิต

บทบาทพระปริยัตินิเทศก์

บรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทพระปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562" โดย พระพรหมบัณฑิต ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์

6 Jul 2022
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านพระพุทธศาสนา
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านพระพุทธศาสนา

พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง" โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านพระพุทธศาสนา และพิธีปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

5 Jul 2022
ปฎิทินปฏิบัติงานของ สทศ. ศูนย์สอบ สนามสอบ สถานศึกษา การทดสอบ B-NET ประจำปี 2565
5 Jul 2022
ปฏิทินปฏิบัติงาน สศป.
3 Jul 2022
งบการศึกษาพระปริยัติธรรม
1 Jul 2022
งบการศึกษาพระปริยัติธรรม
งบการศึกษาพระปริยัติธรรม

งบการศึกษาพระปริยัติธรรม คลอดแล้ว

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า จากการร้องเรียนของ คณะครูของโรงเรียนพระปริยัติเรื่องงบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะเงินเดือนครูอาจารย์ ที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มี พ.ร.บ.พระปริยัติธรรม มาแล้วแต่ก็ยังไม่มีการจัดสรร งบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งในกระบวนการได้มีการร่างกฎหมายลูก และคณะทำงานต่างๆ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธาน

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รับการร้องเรียนจากคณะครูอาจารย์ ทางคณะกรรมาธิการได้ประชุมกับ กรมบัญชีกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีเรื่องติดขัดในข้อกฎหมาย ซึ่งภายหลังได้ข้อยุติและให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยล่าสุดได้รับความเห็นชอบ จากกระทรวงการคลังแล้ว

ด้าน นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณา ด้านพระพุทธศาสนาฯ ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ตนขอชื่นชมคณะกรรมาธิการฯ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนายเพชรวรรต ที่ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและทำงานอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม ล่าสุดหลังจากการเห็นชอบจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็ถือว่ามีผลทางกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ แต่ด้วยงบประมาณ 2565 ใกล้จะหมดงบประมาณแล้ว อีกทั้งงบประมาณ 2566 ก็มิได้จัดสรรไว้ ตนเห็นว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาต้องเร่งของบกลาง ซึ่งต้องประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาของบกลาง ซึ่งตนเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหลังจากที่ คณะครู ทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ซึ่งจากการร้องเรียนไม่ได้งบประมาณมากว่า 40 ปีแล้ว

สำหรับ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม สภานิติบัญญัติเห็นชอบและประกาศราชกิจจานุเบกษามาตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ 4 กลุ่ม คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม, สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง, สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์

ขอบคุณ: The Buddh

ชื่อของคุณ :
ความคิดเห็น :
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6