www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

29 Jun 2019

คณะนิเทศก์ติดตามนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ผู้อำนวยการสุเทพ ภู่รัตนโอภา และคณะ นิเทศก์ติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครสรธรรมราช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โดยมีท่านเจ้าคุณพระสิริธรรมราชมุนี ผู้จัดการ, พระมหาสมศักดิ์ ปรมภินนที ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
18 Jun 2019

พิธีปิดการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานพิธีปิดการปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา โดยมีพระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง ในฐานะวิทยากร สรุปการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บรรยายถวายความรู้และแนะนำตัวแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มที่ 2 จำนวน 20 โรง ผู้เข้าร่วมจำนวน 60 รูป/คน
17 Jun 2019
18 Jun 2019
15 Jun 2019

วันไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดไหว้ครู โดยนักเรียนทั้งหมดไหว้บูชาครู พระครูพรหมเขตคณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง

16 Jun 2019

พิธีเปิดปฎิบัติจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา

พระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) วันที่ 16 - 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

13 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

พิธีไหว้ครู 2562 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นปี โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

13 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม

พิธีวันไหว้ครูบูชาธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)