www debsecond org

www debsecond org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

30 Jun 2019
ผลงานนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา
26 Jun 2019

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET_2562

การจัดสอบ  B-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา Buddhism National Educational Test ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ สอบวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ประกาศผลสอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET_2562

2 Jun 2018

กีฬาครูปริยัติ

ประมวลคลิปการแข่งขันกีฬาครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา

2 Jun 2018

อบรมพัฒนาครู

คิดด้วยใจใส่พลังอย่างยั่งยืน โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

เลี้ยงสานสัมพันธ์

สันทนาการครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

2 Jun 2018

กิฬาพื้นบ้าน

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา

2 Jun 2018

สานสัมพันธ์ครูปริยัติ

ประมวลคลิปสันทนาการครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

2 Jun 2018

บรรยายโดย อ.สมชาย หนองฮี

ทอล์คโชว์โดย คุณสมชาย หนองฮี โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

อบรมพัฒนาครูปริยัติ

กิจกรรมปลุกยักษ์ โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

การแสดงสิบสองปันนา

การแสดงโชว์พ่าราณสี ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน (สิบสองปันนา (Sipsongpanna) คนจีน ออกเสียงว่า “ซีสวงปันนา (Xishuangpanna)” เป็นนครเมิงไต ของชาวไทลื้อและชนกลุ่มน้อย ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑล ยูนนาน ในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หัวเมืองใหญ่ ...)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9