www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

5 Oct 2019
ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิตเต็ด สนับสนุนดารศึกษาวัดชะลอน

ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิตเต็ด สนับสนุนดารศึกษาวัดชะลอน

30 Sep 2019

ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. กรอบ ทิศทางการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลพื่นฐานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
 4. ผลการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562
 5. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่วตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
28 Sep 2019

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

 • สัมมนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดย อ.สมชาย หนองฮี
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย ผู้ตวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สัมมนาเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
24 Sep 2019

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน ปส.2 ครั้งที่ 2/2562

ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 21 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวาราม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ โดย พระครูอัครรัตนากร ผู้จัดการ, พระครูรัตนสุตาทร ผู้อำนวยการ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะครูทุกคนให้การต้อนรับ โดยมีพระครูสิริวินัยบรรหาร ประธานบริหารกลุ่มฯ พระครูวิริยกิจโสภิต รองประธาน และผู้อำนวยการทุกโรง ตลอดคณะครูและบุคลากรในกลุ่มที่ 2 (ภาคใต้) จำนวน 50 รูป/คน ร่วมประชุม ในนามกลุมฯ ขอขอบพระคุณ ผู้จัดการโรงเรียนวัดแก้วฯ(พระครูอัครรัตนากร) ได้มอบหลวงปู่สิงค์ และขอขอบพระคุณ พระครูขันตยารัต มอบหลวงปู่ทวด ให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกรูป/คน
15 Sep 2019

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การประชุมรับฟังความเห็นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับพระภิกษุและสามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 โดย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
13 Aug 2019
รก.ผอ.สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

รก.ผอ.สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

อบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ

การจัดอบรมสัมมนาผู้ประเมินภายนอกโดยวัตถุประสงค์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดย...รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

คณะวิทยากร มีดังนี้ 

 1. ดร.รังสรรค์  มณีเล็ก
 2. ดร.ผดุงชัย  ภู่พัฒน์
 3. รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์
 4. นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย
หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)