www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

8 Nov 2019

7. การนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิทธิธรรม

การนิเทศิดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย พระครูวิริยกิจโสภิต, ผู้อำนวยการ  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
7 Nov 2019

6. การนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธรรมจักรวิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนธรรมจักรวิทยา วัดมงคลมิ่งเมือง ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย พระครูสังฆรักษ์กลวิชร พุทธิสาโร, ผู้จัดการ  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
7 Nov 2019

5. การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา วัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูภัทรกิจจานุกูล,ผู้อำนวยการ,  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
6 Nov 2019

4. การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเมืองยะลา วัดเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย พระครูโสภณคุณาทร, ผู้จัดการและผู้อำนวยการ,  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

3. การนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว วัดโคกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูโกศลอรรถกิจ,ดร. ผู้จัดการและผํ้อำนวยการ,  และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

2. การนิเทศติดตามโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย โดย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม
6 Nov 2019

1. การนิเทศติดตามโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา

การนิเทศติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาส ต.บ่อย่าง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า โดย พระครูนิพิษฐ์สมาจาร ผู้จัดการ, พระครูบวรสรนาท ผู้อำนวยการ และครูบุคลากร ร่วมประชุม
30 Oct 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1,2,3,4,12,13,14 ระหว่างวันที่ 29-31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ณ โรวแรมไพลิน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณโลก จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 โดย...นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์ผดุงโชค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยากร
29 Oct 2019

โครงการ Young Smart Novice

โครงการเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา ต.เชิงแส อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา โดยมีครู-นักเรียนจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนพุทธวิทยา, โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม, โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา, โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว, จังหวัดสตูล ได้แก่ โรงเรียนธรรมจักรวิทยา และจังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเมืองยะลา
หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)