www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

19. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย วัดราชบุรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดย..พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (28 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)

18. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูสุจิณธรรมโสภิต,ดร. ผู้จัดการและผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (22 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย)

17. การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระครูพิศาลเขตคณารักษ์,ดร. ผู้จัดการ, พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์,ดร. ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (22 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)

16. การนิเทศงานประกันโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิกวี ผู้จัดการ, พระครูเหมเจติยาภิบาล ผํูอำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระบรมธาติพิทักษ์วิทยา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (20 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย)

15. การนิเทศงานประกันคุณภาพโรงเรียนพระปริยัคธรรมวัดมะนาวหวาน

การนิเทศงานประะกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดย..พระเดชพระคุณ พระราชสิริธรรมมงคล ผู้จัดการ, พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ผํูอำนวยการ และครู-บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรีนง (20 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า)

14. การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม

การนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยพระครูธีรธรรมพิมล ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (18 พฤศจิกายน 2562 ภาคบ่าย) และร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านผู้อำนวยการคุณัญพงษ์ ทหารไทย และคณะ
18 Nov 2019

13. การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม

การนิเทศงานประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม วัดวิภาวดีกาญจนา ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยพระครูธีรธรรมานุยุต ผู้อำนวยการ และครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง (18 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า) และร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย ท่านผู้อำนวยการคุณัญพงษ์ ทหารไทย และคณะ
หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)