www.debsecond.org

www.debsecond.org

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

13 Jun 2019

วันไหว้ครูโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย รับการไหว้ครูจากนักเรียนโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ต.ท่าแซะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

12 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

10 Jun 2019
30 Jun 2019
ผลงานนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

ผลงานนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา

26 Jun 2019

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET_2562

การจัดสอบ  B-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา Buddhism National Educational Test ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ สอบวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ประกาศผลสอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET_2562

2 Jun 2018

กีฬาครูปริยัติ

ประมวลคลิปการแข่งขันกีฬาครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา

2 Jun 2018

อบรมพัฒนาครู

คิดด้วยใจใส่พลังอย่างยั่งยืน โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

เลี้ยงสานสัมพันธ์

สันทนาการครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

2 Jun 2018

กิฬาพื้นบ้าน

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา

2 Jun 2018

สานสัมพันธ์ครูปริยัติ

ประมวลคลิปสันทนาการครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

2 Jun 2018

บรรยายโดย อ.สมชาย หนองฮี

ทอล์คโชว์โดย คุณสมชาย หนองฮี โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

อบรมพัฒนาครูปริยัติ

กิจกรรมปลุกยักษ์ โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

การแสดงสิบสองปันนา

การแสดงโชว์พ่าราณสี ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน (สิบสองปันนา (Sipsongpanna) คนจีน ออกเสียงว่า “ซีสวงปันนา (Xishuangpanna)” เป็นนครเมิงไต ของชาวไทลื้อและชนกลุ่มน้อย ตั้งอยู่ในภาคใต้สุดของมณฑล ยูนนาน ในอดีตแบ่งเขตการปกครองเป็น 12 หัวเมืองใหญ่ ...)

หน้า:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11
การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)