sd main logo

Office of the Phra Pariyatidhamma Educational Area Department of General Education Area 2

เมนู

ประชาสัมพันธ์และสันทนาการ

13 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม

พิธีไหว้ครู 2562 โดยนักเรียนทุกระดับชั้นปี โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

13 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม

พิธีวันไหว้ครูบูชาธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดไตรวิทยาราม ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

13 Jun 2019

วันไหว้ครูโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย

พระครูสิริวินัยบรรหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย รับการไหว้ครูจากนักเรียนโรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย ต.ท่าแซะ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

12 Jun 2019

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา

พิธีไหว้ครู โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

10 Jun 2019
30 Jun 2019
ผลงานนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา
26 Jun 2019

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET_2562

การจัดสอบ  B-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา Buddhism National Educational Test ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ สอบวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ประกาศผลสอบ 20 กุมภาพันธ์ 2563 

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET_2562

2 Jun 2018

กีฬาครูปริยัติ

ประมวลคลิปการแข่งขันกีฬาครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา

2 Jun 2018

อบรมพัฒนาครู

คิดด้วยใจใส่พลังอย่างยั่งยืน โครงการอบมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28 - 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์กอล์ฟ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2

2 Jun 2018

เลี้ยงสานสัมพันธ์

สันทนาการครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

2 Jun 2018

กิฬาพื้นบ้าน

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอมือง จังหวัดสงขลา

2 Jun 2018

สานสัมพันธ์ครูปริยัติ

ประมวลคลิปสันทนาการครูปริยัติสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

1 - 2 - 3 - 4